מאת עו"ד חגי כרמון

סעדים במשפט חוצה גבולות

בדין הישראלי בולט בהעדרו הסדר תחיקתי לשאלות רבות המתעוררות ביחס להתדיינות חוצת גבולות. במיוחד בולט העדרו של הסדר כזה בתחום הסעדים הזמניים, ובשאלות רלבנטיות כמו האם ובאיזו מידה על בתי המשפט לדחות את מימוש סמכותם הסטטוטורית כאשר הצדדים קבעו מראש סעיפי ברירת דין ומקום שיפוט, כאשר עולה שאלה של “פורום בלתי נאות”, או כאשר תלויים ועומדים הליכים זהים בבימ”ש זר.

אודות

בדין הישראלי בולט בהעדרו הסדר תחיקתי לשאלות רבות המתעוררות ביחס להתדיינות חוצת גבולות. במיוחד בולט העדרו של הסדר כזה בתחום הסעדים הזמניים, ובשאלות רלבנטיות כמו האם ובאיזו מידה על בתי המשפט לדחות את מימוש סמכותם הסטטוטורית כאשר הצדדים קבעו מראש סעיפי ברירת דין ומקום שיפוט, כאשר עולה שאלה של “פורום בלתי נאות”, או כאשר תלויים ועומדים הליכים זהים בבימ”ש זר. שאלה נוספת שנשארה ללא פתרון סטטוטורי ייחודי היא מתי, אם בכלל, בית משפט רשאי להוציא צו חוסם למנוע מצד להליך בישראל לפתוח או להמשיך בהליכים בחו”ל כנגד אותם צדדים להליך בישראל ובאותו עניין (Anti-Suit Injunction). זאת בנפרד מטענת סף בהליכים בישראל של “הליכים תלויים ועומדים במקום אחד” (Lis Alibi Pendens). ספר זה דן גם בסעדי “מרווה” “נוריץ” ו-“אנטון פילר.”

 

הספר דן גם בהמצאה מחוץ לתחום, בתניית שיפוט או בוררות ובראיות והליכי חדלות פרעון בינלאומיים. חיבור זה דן גם בכיוון ההפוך: הגנה מפני התערבות בתי משפט זרים או סיוע להם.

Untitled-2

Buy an eBook in PDF

Springer

Foreign judgments in israel english edition
העליון.
“הספר המונח לפנינו תורם הן לתיאור הדין הנוהג בתחום המורכב שבו הוא עוסק והן מציע תשובות לקשיים שטרם באו על פתרונם בחקיקה ובפסיקה הישראלית. בכך ערכו רב, גם לסטודנטים, גם לחוקרים האקדמיים ובעיקר לעורכי הדין המעשיים.” כב’ השופט חנן מלצר, המשנה לנשיאת ביהמ”ש

סעדים במשפט חוצה גבולות

בדין הישראלי בולט בהעדרו הסדר תחיקתי לשאלות רבות המתעוררות ביחס להתדיינות חוצת גבולות. במיוחד בולט העדרו של הסדר כזה בתחום הסעדים הזמניים, ובשאלות רלבנטיות כמו האם ובאיזו מידה על בתי המשפט לדחות את מימוש סמכותם הסטטוטורית כאשר הצדדים קבעו מראש סעיפי ברירת דין ומקום שיפוט, כאשר עולה שאלה של "פורום בלתי נאות

Carmon

Carmon

עו”ד חגי כרמוןהוא בוגר cum laude של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב. הוא סיים תואר MA בהצטיינות בלימודים משולבים של ממשל, מדינאות, משפט בינלאומי ודיפלומטיה שהוענק לו על ידי אוניברסיטת סיינט ג’ון בניו-יורק. במשך עשרות שנים עוסק עו”ד כרמון במשפט בינלאומי פרטי ובמשפט בינלאומי פומבי. בין היתר, הוא שימש למעלה מ-31 שנה כיועץ משפטי חיצוני של ממשלת ארה”ב למשפט ישראלי והופיע בשמה בבתי משפט ישראליים. הוא שימש גם כעורך הדין של הכוח הרב לאומי בסיני, וייצג בהצלחה את 

 

האיחוד האירופי וממשלת אסטוניה בהתדיינויותיהם בישראל, ויעץ לממשלת פולין.

נוסף על כך, מייצג עו”ד כרמון ממשרדיו בתל אביב וניו יורק חברות רב-לאומיות ומדינות זרות בשאלות הנוגעות למשפט בינלאומי בכלל, ולמשפט ישראלי בפרט. עיסוקים אלו חשפו אותו במשך עשרות שנים למורכבות ההליכים במשפט חוצה גבולות. עו”ד כרמון הוא המחבר של “פסקי חוץ בישראל” הכרה ואכיפה” (עם הקדמה מאת אליעזר ריבלין, המשנה לנשיאת ביהמ”ש העליון (כתוארו אז). הספר צוטט עד כה בהסכמה ב 29 פסקי דין, לרבות ב-9 פסקים של ביהמ”ש העליון.

צור קשר

עו”ד חגי כרמון
רחוב יגאל אלון 55, תל אביב 6789115
טלפון: 03-6040409

Address in New York
Haggai Carmon
Carmon & Carmon
291 Broadway Avenue, 17th Fl.
New York, NY 10007